Skall vi ses hos er eller oss?

Allt eller inget är inte riktigt vår melodi. Även om vi helst tar ett helhetsgrepp om ett inredningsuppdrag, så är du naturligtvis lika välkommen att utnyttja vår kompetens, även om du bara har behov av en enda av alla olika inredningstjänster som vi erbjuder.

Varför göra det krångligt? Låt oss bjuda på några timmar av vår tid. Förutsättningslöst, över en kopp kaffe, kan vi kanske bidra med några idéer om allt man bör tänka på när det gäller att få till en snygg och väl fungerande kontorslösning.

Framför allt kan vi berätta hur mycket tid du kommer att kunna ägna åt ditt arbete, om du låter oss hjälpa dig med förslag och idéer.

Vi tar gärna kaffet svart.

Våra Tjänster

PROJEKTLEDNING

Vi tar ansvar för hela inredningsuppdraget stort som smått, från tom lokal till färdigt kontor. Vi börjar från grunden med en behovsanalys. Tillsammans med dig går vår projektledare igenom vad som behöver göras. Vad det får kosta och när det skall vara klart.

ARKITEKTUR

Varje företag har sin speciella profil och stil. Vi hjälper er att profilera er såväl internt som externt. Varje kontor har sina speciella förutsättningar, både praktiskt och arkitektoniskt. Våra inredare hjälper dig med att få ihop både form och funktion till en fungerande helhet.

ERGONOMI

Kontorsarbete är mer slitsamt än vad man kan tro. Sakta men säkert kan till exempel fel sittställning, fel datorplacering eller fel bordshöjd ge symptom som kan ta längre tid att bota, än vad det tog för dem att uppstå. Ergonomi och användarvänlighet är två viktiga förutsättningar
för en god och långsiktig investering. Därför ger vi också förslag på lämpliga ergonomiska hjälpmedel samt bistår med utbildning.

LOGISTIK

Tänk om möblerna kommer innan golvet är på plats. Eller om målarna är på plats innan alla väggar är det. Att se till att allt utförs i rätt ordning är en viktig del av vårt jobb.

UPPHANDLING

Vem ska klä om befintliga möbler i företagets nya färger? Och vem ska ta hand om inköpen av de nya? Vad får det kosta att måla om konferensrummet? Vi kan ansvara för all upphandling av produkter och tjänster. Vi ser dessutom till att det hela ryms inom budgeten.

MONTERING OCH SERVICE

Att skruva ihop en möbel klarar de flesta, om än med viss möda. Men att montera ett helt kontor, fixa armatur, lyfta möbler på plats, kräver både kunskap, erfarenhet och tålamod. Det har vi. När väl allt är monterat och installerat bistår vi även med praktiska råd om hur man använder
utrustningen på rätt sätt. Vi ger även efterservice och säkerställer att garantivillkoren följs.

FINANSIERING

Kostnad är inte alltid samma sak som utgift. Ett nytt eller ombyggt kontor är en investering i trivsel, profil och effektivitet, vars kostnad kan spridas över flera år. Den omedelbara utgiften för investeringen däremot, kan vi bistå med i form av förmånlig finansieringshjälp. Finansiering kan gälla hela investeringen eller valda delar.

Fördelar med finansiering

Det finns många fördelar med att använda sig av hyra eller leasing istället för att göra investeringen med egna medel eller lånefinansiering. Genom att hyra får ditt företag nyttjanderätten men inte äganderätten till utrustningen. På detta sätt belastas inte balansräkningen och soliditeten påverkas inte negativt. Nedan kan du se en rad viktiga argument som talar för hyra och leasing:

* Enkelt att budgetera då hyran kostnadsförs i sin helhet.
* Avdragsgilt. Hyra är en 100% avdragsgill avgift, både skattemässigt och resultatmässigt.
* Snabb avskrivning. Hyresavtal med kortare avtalstid än 5 år ger en snabbare avskrivning skattemässigt.
* Flexibilitet. Ni kan enkelt komplettera eller byta.
* Bibehållen likviditet. Genom att hyra kan ni investera i ny utrustning utan att likviditeten påverkas.
* Frihet. Hyresavtalet kan lösas i förtid
* Försäkring. Skräddarsydd allriskförsäkring med låg premie och självrisk.  
* Enkelt och snabbt. Paketerade lösningar som innehåller allt, utrustning, utbildning, service, försäkring och finansiering.
* Bättre nyckeltal i balansräkningen eftersom objekten vanligtvis inte aktiveras i räkenskaperna.