Mötas

Sammanträde är en formell sammankomst, ofta där man fattar beslut. Att mötas är vad livet går ut på att mötas och trivas tillsammans med andra människor. Var när hur är av underordnad betydelse bara det sker under trivsamma förhållanden.

« Tillbaka till Inspiration